Uvod – osnovno o zastopniku

Osnovne značilnosti zastopnika

Kdorkoli je kdaj uporabljal Internet oziroma WWW, pozna težave, ki se pojavijo, ko prenašamo dolg dokument preko počasne mrežne povezave. Za ta problem obstaja rešitev in sicer predpomnilnik (cache), ki je sestavni del zastopnika.

Zastopnik je strežnik, ki je namenjen nadzoru dostopa iz lokalnega v globalno omrežje in shranjevanju kopij dokumentov na lokalni disk. Pogosto je nameščen kot vmesnik med lokalnim omrežjem in zunanjim svetom. Zastopnik omogoča več storitev, najpomembnejši sta predpomnjenje zahtev in bolj zanesljiv način pridobivanja dokumentov. Pri predpomnjenju odjemalec pridobiva oddaljene strani preko zastopnika in ne neposredno z originalne lokacije. Kadar zastopnik dobi zahtevo za pridobitev dokumenta, ta dokument priskrbi bodisi iz predpomnilnika, če je že tam, sicer pa z lokacije, kjer se dokument nahaja. Ko uporabnik zahteva nek dokument prvič, ga zastopnik prenese z oddaljenega strežnika, naredi njegovo kopijo v lokalnem predpomnilniku (na disku) in nato kopijo pošlje uporabnikovemu pregledovalniku. Ko naslednjič katerikoli lokalni uporabnik spet zahteva isti dokument, ga dobi neposredno iz predpomnilnika brez dostopanja do lokacije originalnega izvoda. Na ta način bistveno zmanjšamo število prenosov strani od zunaj. Vsako stran namreč prenesemo le enkrat, s čimer prihranimo pri času in pri obremenitvi zunanjega omrežja. Predpomnilnik nadzoruje tudi veljavnost dokumentov (rok veljavnosti) in ne izvaja predpomnjenja rezultatov programov, kajti ti se lahko spreminjajo vsakič, ko uporabnik dostopa do strani, kjer se ti programi nahajajo.

Predpomnilnik omogoča uporabniku hitrejše delo in zmanjša obremenitev omrežja, obenem pa ga v ničemer ne omejuje. Če se nek dokument nahaja v predpomnilniku, ni treba čakati, da se prenese z originalnega mesta, kar prihrani čas tistemu, ki je dokument zahteval, in obenem omogoči hitrejšo povezavo za druge uporabnike. Če dokumenta v predpomnilniku ni, ga bo zastopnik sicer prenesel od zunaj, vendar bo s tem prihranil veliko časa naslednjemu uporabniku (ki je seveda lahko tudi isti), ki bo zahteval prav ta dokument. Zaradi tega pa bo mednarodno omrežje spet manj obremenjeno. Iz tega sledi: bolj ko je razširjena uporaba zastopnikov, krajši so odzivni časi za vsakega posameznega uporabnika.

Še posebej priporočljiva je uporaba zastopnika v okoljih, kjer glavni problem predstavljajo mednarodne povezave. Na ta način namreč razbremenimo prav najbolj kritični del omrežja. Tak primer imamo tudi pri nas v Sloveniji, ker mednarodne povezave povzročajo velike stroške, obenem pa pomenijo tudi ozko grlo.

Z uporabo zastopnika lahko odzivni čas prav neverjetno izboljšamo. Pri preprostih tekstovnih datotekah je tako odzivni čas v povprečju 4 do 5-krat manjši; pri velikih slikah, video in zvočnih zapisih pa se pogosto zmanjša tudi za 20 do 30-krat. Dokumenti, ki še niso v predpomnilniku, se prenesejo v domala istem času, kot če uporabnik ne uporablja zastopnika.

Poleg tega lahko ta strežnik uporabimo tudi za omogočanje dostopa do Interneta tistim uporabnikom, ki sicer nimajo možnosti neposrednega dostopa. Torej je zastopnik zanimiv tako za tiste uporabnike, ki imajo dostop do Interneta kot tudi za tiste, ki so povezani v lokalno omrežje, a nimajo neposrednega dostopa do mednarodnega omrežja. Predpomnilnik lahko oblikujemo tudi tako, da omogoča demonstracijo Interneta tam, kjer so povezave do Interneta počasne ali pa jih sploh ni.