aDev.si

a dev is all you need

Šola HTML – Slike, občutljive za dotik, ki jih obdeluje odjemalec

/cgi-bin/imagemap je ime programa, ki bo obdelal sliko

/images/liki.map je ime krmilne datoteke, v kateri so navedena občutljiva območja.

Najpogostejša napaka, ki jo naredijo novopečeni ustvarjalci takih slik, je ta, da ne navedejo imena programa, ki obdela sliko – za imenom strežnika navedejo samo ime krmilne datoteke, strežnik pa naj se kar sam znajde, kaj bo počel s to zadevo!

ismap in usemap), kar pomeni, da sliko lahko obdela strežnik, če odjemalec tega ne zna. Vrednost parametra usemap je lokacija podatkov za navigacijo po sliki, oblika zapisa pa je podobna kakor pri parametru href

Pregledovalniki, ki ne poznajo parametra usemap, bi morali ta del podatkov zanemariti in obdelavo slike prepustiti strežniku.

S parametrom shape določimo obliko občutljivega območja, pri čemer žal nimamo take svobode kakor pri slikah, ki jih obdeluje strežnik (in tole se mi zdi ta hip največja pomanjkljivost te novotarije) edina dovoljena oblika je rect (pravokotnik), kar pomeni, da je stvar uporabna samo za slike, ki na neki način simulirajo tipke. Ker je to edina dovoljena oblika, je samo po sebi umevno, da drugačne ne more biti in zato ta parameter lahko tudi izpustimo (verjetno pa bo v prihodnosti na tem mestu več možnosti in je zaradi tega smiselno navesti ta podatek). S parametrom coords navedemo občutljivo območje, pri čemer so koordinate (v točkah) navedene v obliki “levo, zgoraj, desno, spodaj”. Izhodišče koordinatnega sistema (0, 0) je levi zgornji vogal slike, koordinate pa tečejo pozitivno na desno in navzdol. Če je slika široka 100 pik in visoka 50 pik, želeli pa bi jo vključiti v celoti (npr. kot ozadje), napišemo to kot “0, 0,99, 49”. S parametrom href navedemo, kateri dokument se prikaže ob kliku prej navedenega območja. Če ne napišete vsega kazalca, naj bo relativni kazalec napisan glede na lokacijo krmilne (map) datoteke (če ta datoteka vsebuje parameter base, se bo ves kazalec sestavil glede na to lokacijo). Če želite, da del slike (npr. ozadje) ne da nikakršnega odziva, lahko to območje označite z nohref (kar je nekoliko nepotrebno – če določeno območje ni posebej označeno kot občutljivo za dotik, je pač samo po sebi umevno, da se, če ga kliknete, ne zgodi nič). Ko se v pregledovalniku z mišjo zapeljete čez take slike, takoj opazite razliko v primerjavi z doslej znanimi slikami, občutljivimi za dotik: pri prehodu občutljivih območij namesto koordinat vidite kazalec na dokument, ki se bo prikazal ob kliku miši.

usemap in ismap; če parametra ismap ni, odjemalec pa ne razume besede usemap, se bo slika sicer prikazala na zaslonu, na klikanje uporabnikove miške pa se ne bo odzvala.

Na koncu predelajmo še naš zgled iz tretjega nadaljevanja v novo obliko.

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja