Problemi pri uporabi zastopnika

Pregledovalnikov predpomnilnik

Kot smo že povedali, nekateri pregledovalniki podpirajo obliko lokalnega predpomnilnika, kjer se nazadnje dostopani dokumenti shranjujejo v delovni pomnilnik računalnika ali na njegov disk. Tak lokalni predpomnilnik ima vgrajen tudi pregledovalnik Netscape. Pri tem odjemalcu je za veljavnost dokumentov poskrbljeno tako, da ob uporabnikovi ponovni zahtevi po dokumentu pregledovalnik pošlje oddaljenemu strežniku pogojno zahtevo. Če se je dokument spremenil, oddaljeni strežnik pošlje odjemalcu novo verzijo, v nasprotnem primeru pa pregledovalnik uporabi dokument, ki ga ima shranjenega v svojem predpomnilniku. Uporabnik lahko določi, kako pogosto bo pregledovalnik preverjal veljavnost dokumenta v predpomnilniku (nikoli, enkrat v okviru seje, vedno). Pogojno zahtevo pregledovalnik uporabi tudi pri ukazu Reload in sicer pri vsakem pritisku na ta gumb, ne glede na nastavitev. Tak način nadzora nad veljavnostjo dokumentov se je izkazal kot precej učinkovit.

Če pregledovalnik Netscape uporablja tudi zastopnika, ki ne podpira pogojne zahteve, pa je položaj nekoliko drugačen. Ko pregledovalnik pošlje pogojno zahtevo, jo zastopnik ne razume in jo upošteva kot navadno zahtevo po dokumentu. V primeru, da ta zahteva ni posledica ukaza Reload, to ne predstavlja velikega problema, saj zastopnik pošlje pregledovalniku dokument iz svojega predpomnilnika, kar pomeni le malo počasnejši odziv (namesto obvestila o veljavnosti dokumenta se od zastopnika prenese celoten dokument).

Če pa do pogojne zahteve pride zaradi uporabe ukaza Reload, zastopnik ne more poslati odjemalcu dokumenta iz predpomnilnika, saj ukaz Reload prav to prepoveduje. Zato zastopnik dostopa do oddaljenega strežnika in tam pridobi iskani dokument. To pomeni, da pritisk na gumb Reload povzroči ob uporabi zastopnika precej počasnejši odziv, kot če zastopnika ne uporabljamo. Edina rešitev tega problema bi bila, da bi zastopnik razumel pogojno zahtevo pregledovalnika in jo posredoval oddaljenemu strežniku, njegov odgovor pa sporočil pregledovalniku.